در آکادمی استقلال چه خبر است؟/سودجویان اینبار جوانان را هدف گرفتند
در آکادمی استقلال چه خبر است؟/سودجویان اینبار جوانان را هدف گرفتند
بعد از برکناری ناصر فریاد شیران از آکادمی استقلال، هیچ فردی به عنوان جایگزین وی انتخاب نشده و بسیاری از بازیکنان مستعد در تیم های پایه فرصت جدایی از این باشگاه را پیدا کنند.

به گزارش سایت رسمی استقلال جوان، سرانجام بعد از کش و قوس های فراوان بین هیات مدیره استقلال و احمد مددی، مصوبه هیات مدیره مبنی بر برکناری ناصر فریادشیران از آکادمی استقلال اجرایی شد، اما این اتفاق خود سرآغاز بحرانی تازه برای تیم های پایه آبی پوشان بود. چرا که مدیران باشگاه استقلال بعد از برکناری فریادشیران جانشین وی را انتخاب و معرفی نکردند تا از بسیاری از بازیکنان جوان و دارای استعداد، از این وضعیت استفاده کرده و قراردادشان را با این باشگاه فسخ نمایند.

خلاء مدیریتی پیش آمده در آکادمی استقلال، بهترین فرصت را برای افرادی سودجود ایجاد کرده تا با نزدیک شدن به بازیکنان جوان این باشگاه، راه نفوذی برای خود به باشگاه باز کنند. افرادی که قبلا از هر دری قصد ورود به این مجموعه را داشته و هر راهی را برای نزدیک شدن به باشگاه استقلال انتخاب کرده و به بن بست رسیده بودند.

«میم.میم» که با همدستی یکی از خوانندگان غیر مجاز خارج از کشور در سالهای اخیر همواره با وعده های تو خالی مالی به مدیران استقلال قصد نزدیکی به فضای این باشگاه را داشت، امروز آکادمی و بازیکنان مستعد این باشگاه را هدف گرفته و با وعده های پوچ و تو خالی به بازیکنان جوان، قصد فریب آنها را دارد تا این بار از این طریق برای خود در بین هواداران استقلال کسب شهرت نماید.

مسئولان باشگاه استقلال باید به شدت هوشیار باشند تا راه نفوذ این فرد معلوم الحال به این باشگاه را ببندند. این افراد در گذشته هم بارها با ارائه وعده های پوچ و تو خالی خودشان را به مدیران گذشته نزدیک کرده بودند و همین وعده های آنها در فراری دادن بعضی از ستاره های سابق استقلال بی تاثیر نبوده است.