استقلال جوان قدیمی ترین و در حال حاضر تنها رسانه رسمی هواداری باشگاه استقلال است که فعالیت خود را از سال ۱۳۷۰ به صورت هفته نامه آغاز کرد و بعد ها با دریافت مجوز روزنامه، تنها روزنامه هواداری باشگاه استقلال شد.
این روزنامه دارای کانال تلگرام، صفحه اینستاگرام و حساب رسمی در توئیتر است و به شکل گروه رسانه ای استقلال جوان فعالیت می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : اکبر رستمی نیا
سردبیر : علی خلف
شورای سیاستگذاری : اکبر رستمی نیا، علی خلف، مهدی نوروزی، محمد محمد پور