بازسازی و تحکیم سازه استادیوم فوتبال ورزشگاه آزادی که پس از پایان بازی ایران-ازبکستان آغاز شده است، اکنون روند خوبی را در پیش گرفته و مدیران این مجموعه امیدوارند به زودی مشکلاتی مانند ریزش آب از طبقه دوم به طور تمام و کمال حل شود.

بازسازی و تحکیم سازه زمین شماره۱ ورزشگاه آزادی از اهمیت زیادی برای وزارت ورزش برخوردار است بطوریکه وزیر ورزش شخصا بر این مساله نظارت دارد و پیگیر روند آماده سازی آن خواهد بود.

به همین خاطر دکتر سلطانی‌فر در هفته جاری به ورزشگاه آزادی خواهد رفت تا عملیات بازسازی را از نزدیک مشاهده کند و در جریان ریز امور و مسائل فنی آن قرار بگیرد.