چرا مددی و علی نژاد پاسخی به فرهاد مجیدی نمی دهند؟
چرا مددی و علی نژاد پاسخی به فرهاد مجیدی نمی دهند؟
وقتی وزارت ورزش و احمد مددی پاسخی به اظهارات و انتقادات تند احمد مددی ندارند، شائبه صحت در این ادعا ها پررنگ تر از قبل می شود.

استقلال جوان – علی خلف/ فرهاد مجیدی برای چندمین بار طی صحبتهایی تند، وزارت ورزش و در راس آن مهدی علی نژاد را هدف گرفت و مشکلات استقلال را به او نسبت داد و در همین صحبتها احمد مددی را فردی وابسته به او دانست که تنها در پی اجرای اوامر وی است.

این چندمین بار است که مجیدی عواملی در وزارت ورزش و احمد مددی را خطاب قرار می دهد و انتقادات تندی علیه آنها انجام می دهد و عجیب اینکه نه از وزارت ورزش و نه از سوی مددی هیچ کس پاسخی به اظهارات تند مجیدی نمی دهد.

یقینا سکوت وزارت ورزش و احمد مددی ناشی از رضایت از صحبتهای مجیدی نیست و این سئوال پیش می آید که آیا وزارت ورزش و مددی اصلا پاسخی بر این اظهارات دارند؟

سکوت وزارت ورزش و مددی از سر رضایت باشد یا واهمه، شائبه درست بودن این صحبتها را افزایش می دهد تا امروز انگشت اتهامات به سوی وزارت ورزش، شخص علی نژاد و احمد مددی باشد.