درآمد زایی عملیاتی باشگاه‌های فوتبال
درآمد زایی عملیاتی باشگاه‌های فوتبال
درآمدزایی یکی از مهم ترین زیر ساخت های فوتبال است که در دنیا فوتبال بدون درآمدی که مولد از خودش باشد جایگاهی ندارد، اما همین درآمدزایی در فوتبال ایران تبدیل به یک معضل غیر قابل حل شده است.

امیر آریافر/روزنامه نگار؛

۱- بدون‌ تردید بزرگترين معضل امروزه باشگاه های فوتبال بویژه استقلال مبحث درآمد زایی عملیاتی بوده است که دراین پست قرار است به آن بپردازیم.

۲-با نگاهی به باشگاه های بزرگ فوتبال در جهان با درآمد نیم میلیارد دلار ی سالیانه که تبديل به بنگاه صنعتی واقتصادی شده اند با منابع مختلف درآمدی از قبیل حق پخش تلویزیونی، بهرمندی از علائم تجاری باشگاه ،کارگزاری ،اسپانسرینگ ، درآمد روز مسابقه ودرآمدهای تجاری در می‌یابیم که روش‌های درآمدی در فوتبال متنوع است .

۳- اماچرا باشگاهای فوتبال درایران وبویژه استقلال همواره با این مشکل اساسی مواجه هستند.

۴- نخستین دلیل اینکه باشگاه استقلال بعد از انقلاب همواره زیر چترحمایتی دولت بوده وهر لحظه مانند بچه ای بود که چشم به دست پدر داشته تا پول توجیبی اش را بدهد تا شاید بتوان برای خودش هزینه کند .

۵- دلیل دوم اینکه کانال‌های درآمدی را که ذکر شد متاسفانه درایران شرایط واتمسفری برای آن تا این لحظه مهیا نشده است تا باشگاه ها بتوانند از این امکان‌بهرمند شوند .

۶- گزینه سوم مقوله حق پخش تلویزیونی برای هیچکدام از باشگاه های فوتبال تا این لحظه رعایت نشده است ، حتی باشگاه هایی که دارای استادیوم های اختصاصی هستند و زورشان به صدا وسیما نرسیده است تا حق خودشان را مطالبه کنند .

۷- مورد بعدی روش درآمدزایی ازطریق علائم تجاری ویا لوگوي باشگاه ها میباشد ، تا کنون هیچ مدیری در باشگاه استقلال بدنبال این موضوع از طریق قانونی نبوده است ، بسیار شرکت های تولید البسه های ورزشی در ایران حضور دارند که بدون پرداختی به باشگاه اقدام به تولید وفروش پیراهن وسایر تجهیزات ورزشی با لوگوي باشگاه می‌کنند وهیچ مرجعی قانونی پیگیر این تلخف نشده است .

۸- گزینه پنجم شرایط کارگزاری واسپانسرینگ در ایران ایده آل نبوده است که بتواند اندکی از مشکلات باشگاه ها را مرتفع کند.

۹- با توجه به مطالب فوق وقتی تمام این کانالهای درآمدی برای باشگاه ها مسدود می‌شود لاجرم فضا آماده خواهد شد برای حضور افراد متمول جهت مساعدت و تزریق مالی به باشگاه ها که دراین چند سال به کرار شاهد این اتفاق بوده ایم.

۱۰- تنها راهکار برای فرارازاین مشکل بزرگ ابتدا امر خصوصی سازی ودر وحله دوم استفاده از روش‌های درآمدزایی است که عنوان شده است.