آیا هیات مدیره استقلال کوتاه می آید؟
آیا هیات مدیره استقلال کوتاه می آید؟

وزیر ورزش در نخستین واکنش خود نسبت به استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد در اولین فرصت نشستی در این زمینه تشکیل خواهد داد تا با ایجاد تعامل بین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، زمینه همکاری های مجدد را فراهم کند. امروز این سئوال پیش می آید که هیات مدیره ای […]

وزیر ورزش در نخستین واکنش خود نسبت به استعفای دسته جمعی اعضای هیات مدیره باشگاه استقلال اعلام کرد در اولین فرصت نشستی در این زمینه تشکیل خواهد داد تا با ایجاد تعامل بین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل، زمینه همکاری های مجدد را فراهم کند.

امروز این سئوال پیش می آید که هیات مدیره ای که مدیرعامل را به فساد، تخلف های مالی، عدم شفافیت و عدم همکاری با هیات مدیره متهم کرده و بر همین اساس اقدام به استعفای دسته جمعی کرده، آیا حاضرند بار دیگر (حتی برای مدتی کوتاه) با همان مدیرعامل همکاری کنند یا خیر.