چه بر سر این استقلال آوردید؟
چه بر سر این استقلال آوردید؟
مدیرعامل استقلال با برخی تصمیم گیری ها و جهت گیری ها نقش مهمی در ایجاد حواشی این باشگاه دارد.

استعفای دسته جمعی هیات مدیره باشگاه استقلال امروز شوک بزرگی به این تیم وارد کرد تا درست در روزهایی که آبی ها بیشتر از همیشه به اتحاد و همدلی نیاز دارند، در بالاترین سطح مدیریت اختلاف ها عیان شود.

احمد مددی که از ابتدا هم مورد وثوق و تایید هیات مدیره نبود و تنها به دلیل فشار وزارت ورزش بر این مسند نشست، با تکیه بر همین حمایت ها از وزارت ورزش و در راس آنها مهدی علی نژاد، هرگز از هیات مدیره باشگاه تمکین نکرد و همواره به تنهایی ساز خود را کوک کرد.

رفتار مددی که هرگز مورد تایدی هیات مدیره نبود، سرانجام این باشگاه را وارد چالشی کرد و امروز وزارت ورزش ناچار است از بین هیات مدیره و مدیرعامل یکی را انتخاب کند؛ که به نظر می رسد این انتخاب کاملا واضح باشد.

امروز استقلال در بحران بزرگی قرار گرفته و در کانون این بحران نیز مدیرعامل این باشگاه قرار دارد.

  • نویسنده : اکبر رستمی نیا